Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Lê Hải Trà bị khai trừ Đảng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Lê Hải Trà bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Thời sự | 18/05/2022
Cập nhật: Ngày 25 tháng 05 năm 2022 - 02:22 (GMT+7)

HÀ NỘI Thời tiết Tp. Hồ Chí Minh Thời tiết

BÀI VIẾT MỚI NHẤT